Proč škodí dlouhé sezení?

Proč škodí dlouhé sezení?

Ještě před relativně velmi krátkou dobou nebyla tato otázka vůbec důležitá. Sezení bylo sezení a žádný problém jsme s ním nespojovali. Uběhlo pár desítek let a vše je dnes jinak.

Rychlost změn = málo času na přizpůsobení

Člověk prochází vývojem, který probíhá pozvolna a hlavní příčinou tohoto jak tělesného, tak duševního přetváření jsou změny v prostředí, v němž žijeme. Tento vývoj není vlastně ničím jiným než přizpůsobením se změnám tak,  jak potřebujeme pro naše optimální přežití.

Kdyby například nastálo prudce klesla venkovní teplota, nejspíš bychom postupně obrostli hustšími chloupky a vytvořili si větší zásoby podkožního tuku. Tato změna je příkladem naší přirozené adaptace.

Pokud dochází ke změnám pozvolna, dokážeme na ně reagovat a přizpůsobit se postupně tak, abychom přežili. Když ale dojde například v důsledku živelné přírodní katastrofy k rychlé změně prostředí, není na pozvolnou adaptaci čas a  máme velký problém. Problém přežít. Tyto problémy nejednou v historii způsobily člověku útrapy, jimž čelil velmi těžko nebo je mnohdy ani zcela nezvládl.

Zrychlený vývoj kolem nás v současné době přináší změny velmi rychle za sebou. V řádu desítek let nastává proměna, které v minulosti trvala staletí nebo tisíciletí. Tato rychlá evoluce zkracuje čas na naší vlastní adaptaci.

Vím jak sedím?

Sed dlouhá staletí patřil k polohám v nichž tělo člověka odpočívalo. Při sedu došlo k „rozdělení“ těla na dvě části, které na čas omezily svou vnitřní komunikaci a začaly každá pracovat v jiném režimu.

 1. z aktivního účastníka dění kolem nás se stává pasivní pozorovatel
 2. svaly sníží své napětí, protože nemusí nést celou váhu těla jako při chůzi, v aktivní převaze je horní polovina těla (drží stabilitu) a v pasivní převaze jsou nohy a hýždě (odpočívají)
 3. dýchání se výrazně omezí oproti chůzi a dojde ke zpomalení a snížení plicní ventilace (výměny vzduchu v plicích),dýcháme velmi mělce s rameny svěšenými dolů a plíce jsou uvězněny v malém prostoru
 4. srdce snížuje svůj výkon oproti chůzi a přizpůsobí jej malému oběhu kyslíku a sníženým energetickým potřebám těla, podobně jako při spánku
 5. stejně jako dýchání jsou na tom i ostatní tělesné funkce, zejména stlačené vnitřní orgány trávicího traktu, ledviny, játra; v sedu se jim nepracuje ideálně

Pro mozek a jeho činnost platí trošku jiné zákony. Přechodně se při sedu zvýší jeho schopnosti – zejména koncentrace, vlivem relativního klidu. Dlouhodobě se ale zhorší jeho výživa v důsledku omezení činnosti ostatních orgánů, hlavním projevem je zpomalení toku vitální (životní) energie. Tato životní síla představuje např: příjem živin, krevní oběh, lymfatický oběh, proudění vzduchu atd. Mysl funguje, ale velmi rychle se unaví.

V krátkém časovém úseku se podíl sezení v běžných denních činnostech prudce zvýšil. Relativní „komfort“ životního prostředí umožňuje dnešnímu člověku daleko více odpočinku (ale i práce) v ryze odpočinkových polohách než tomu bylo před pár desítkami let.

Napřímení člověka ať už ve stoji, sedu, kleku apod. je možné s pomocí schopnosti našich svalů tuto polohu (nikoli aktivní pohyb ale statickou fázi) stabilizovat (= udržet). Při stabilizaci se svaly nemění ani co do délky ani co do tvaru, ale pouze zvýší své napětí. Dá se to laicky připodobnit jakémusi strnutí, ztuhnutí; pomáhá nám to čelit zemské přitažlivosti i ve fází, kdy se nepohybujeme. Tato schopnost svalů je však časově omezena a podléhá vývoji. Postupnou adaptací se učíme déle vytrvat v určitých polohách bez zborcení těla.

Sed patří ty mezi statické polohy, kdy se největší nároky na stabilizaci posouvají na horní polovinu těla. Svaly ale nedokáží tuto svou schopnost v krátkém čase dostatečně zvýšit vzhledem k narůstající potřebě, zejména u dlouhého sezení v kanceláři, u počítače, apod. Pokud by vše probíhalo pozvolna a přirozeně, dá se předpokládat, že bychom reagovali nejspíše takto:

 1. došlo by ke zvýšení této schopnosti svalů hlavně v horní polovině těla, případně
 2. ke změně stavby těla ve prospěch lepšího vzájemného postavení jednotlivých částí těla anebo nejpravděpodobněji
 3. k oběma změnám současně.

Člověk se v současné době nachází ve vývojové fázi, kdy předbíhá svým projevem své schopnosti.

V důsledku této skutečnosti s nedostatečně rychlou adaptací dochází k výraznějšímu poškozování fyzického těla, které se daleko rychleji opotřebovává v důsledku nerovnoměrného používání svalů, kostí a vaziva. Funkce odpovídá současným schopnostem reakce na změny v prostředí.

Mentálně to vnímáme jako: únavu, potlačení fyzických schopností, nechuť překonávat překážky, sníženou koncentraci ad.

Jedná se nejspíše o vývojově přechodnou fázi tělesné a energetické nerovnováhy,  zaviněnou zrychlenou evolucí prostředí ve vztahu k možnostem člověka. Stejným změnám čelí příroda a vše živé kolem nás. Pro harmonický vývoj všeho kolem nás je zapotřebí čas; předbíhání v čase způsobuje problémy našim schopnostem se změnám přizpůsobit.

Aktivní sed

V současné době v souvislosti se sezením existuje možnost, jak získat pro vývoj více času a tím snížit  negativní dopady (alternativa zpětného vytěsnění sedu z našeho života neexistuje, alespoň ne pro většinu naší populace).

Pracovní sed ale lze lépe přizpůsobit dosavadním schopnostem člověka. Jak? Tím, že se při sezení umožní stabilizovat přirozenou polohu těla a to vše bez rychlého opotřebení a ničení základních životních funkcí. V takovém případě hovoříme o tzv. aktivním sedu.

 1. Pracovní poloha aktivní sed se nově postaví mezi stoj a sed, kdy nedojde k významnému přerušení spolupráce horní a dolní poloviny těla, stabilizaci budou i nadále pomáhat také nohy a hýždě.
  Tím snížíme nároky na stabilizaci polohy a zajistíme vnitřním orgánům přísun energie. V této poloze nenastane v tak krátkém čase k vypnutí stabilizační funkce svalů a nedojde ke zborcení držení těla, přechodu do fáze odpočinku. Zabráníme tak rychlému opotřebení a snížení podílu aktivity.
 2. I aktivní sed má časové omezení i když výrazně delší, přesto je výhodné prokládat sed pohybem (vstávání, cvičení, chůze apod.).
  Tato aktivita není v žádném ohledu nevýhodná, protože napomáhá rychlé a přirozené regeneraci duševních i tělesných sil v důsledku dlouho pěstované schopnosti člověka čelit změnám poloh.
 3. Přizpůsobit tělesnou zátěž skutečným schopnostem organismu. Člověk, který hodně sedí, čelí rychlému klesání tělesné kondice. Toto se projeví zejména na svalech a jejich schopnostech a to nejen velikosti ale i pružnosti. Agresivní kompenzace (vyrovnání) tělesné nečinnosti náročným pohybem při moderních fyzických aktivitách (squash, spinning) způsobí další zrychlení poškozování a opotřebovávání.
 4. Při sedu na balónu nebo pružinových židlích jde také o aktivní sed. Ale záťěž pro tělo je neúměrná, neustálé balancování polohy spolyká spoustu energie a jde vlastně o náročná cvičení určitých svalových skupin. Kromě jejich přetížení se přitom nemůže hlava soustředit na stálý duševní výkon, energii mozku odčerpávají přetěžované svaly a vyžadují soustředění na sed, nikoliv na práci.

V současné době je pro člověka, který má sezení jako svou pracovní polohu, nutné přijmout tyto fyziologické (přirozené) a evoluční (vývojové) zákonitosti a tím si udržet v co nejlepším stavu své tělesné i duševní zdraví. Židle pro aktivní sed THERAPIA® nabízí člověku jedinečnou možnost vyrovnat se s tímto celospolečenským problémem. Unikátní schopností této židle je právě to, že automaticky přenastavuje tělo do pro něj přirozenější pracovní pozice. Rozhodně to ale nemusí být vždy spojeno s komfortem…

Aktivní THERAPIA místo sezení.

Podpořit novou formu pracovního sezení znamená si přiznat, že rychlý vývoj vpřed nemusí znamenat pro člověka vždy výhodu. Intelektuální (duševní) schopnosti dávají však člověku šanci najít řešení i v této situaci. Zkuste prodloužit dobu, než Vás postihnou potíže vašich spolupracovníků z kanceláře. Nevěřte, že nejlepší řešení je mast proti bolesti nebo pilulka. Chraňte si zdraví vsedě účinnou prevencí.

Autor: Zuzana Beranová – reg. fyzioterapeut rehabilitace Zdravíčko – www.rehabilitace-zdravicko.cz

TOP